Prezentare generală

Comuna Suhurlui este amplasată în partea central - estică a județului Galați , la o distanță de cca. 30 km față de granița estică, cu Ucraina, și de cca 42 km față de municipiul Galați, reședința județului cu același nume.
Ea se învecinează la nord cu comuna Băleni, la est și la sud cu comuna Rediu, iar la vest cu comunele Costache Negri și Cudalbi.

 

Comuna Suhurlui are în componență un singur sat, satul Suhurlui, care este și reședința comunei.
Satul Suhurlui s-a dezvoltat de-a lungul pârâului Suhurlui, care îl străbate de la nord la sud și îl împarte în două. Primele locuințe au fost construite începând cu anul 1897, în capătul de nord al localității actuale, pe latura de est a pârâului. Ulterior s-au construit locuinte și în partea de vest a pârâului Suhurlui și satul s-a extins de-a lungul apei din zona de luncă spre zona de câmpie înaltă .
În prezent satul Suhurlui se desfășoară în lungul pârâului Suhurlui pe o lungime de cca 4 km și o lățime de cca. 1,2 km.

 

Din punct de vedere al tipologiei spațiale, satul Suhurlui face parte din categoria satelor adunate sau concentrate (caracteristice zonele de câmpie, podiș și depresiunilor).
Satele adunate, întâlnite mai ales în câmpie și în depresiuni, au vatra bine conturată : gospodăriile sunt lipite unele de altele, terenurile agricole detasându-se net în exteriorul vetrelor.
Din punct de vedere funcțional, satul Suhurlui aparține tipului predominant agricol.
Cultura cerealelor și plantelor tehnice este asociată cu viticultura și pomicultura. Creșterea animalelor este deasemenea dezvoltată pe teritoriul comunei.
Din punct de vedere al numărului de locuitori, satul Suhurlui se încadrează în categoria satelor mari, cu o populație cuprinsă între 1500 - 5000 locuitori.

Înapoi