Istoricul localităţii

Localitatea Suhurlui a fost atestată documentar pentru prima oară în 1897, an din care datează primele documente de împroprietărire pe teritoriul localității a participanților la Războiul de Independență din 1877.
Începând cu toamna anului 1897 , după cum reiese din actele de împroprietărire ale primilor locuitori, ia ființă satul Suhurlui, cu aproximativ 137 țărani clacași împroprietăriți, veniți din satele și comunele vecine (Oasele - Rediu, Smulrti, Costache Negri, Băleni, Pechea).


Un grup masiv de români ardeleni din Bretcu și din Săcele, prigoniți de trupele habsburgice și împroprietăriți datorită contribuției în vite, oi și alte produse pentru armata aflată în război , s-a stabilit pe valea Suhurluiului , după ce inițial se așezaseră la Lupele. Împreună cu aceștia a sosit și un grup de iobagi din Lupele, fugiți de pe moșia Panceavura.

În primăvara anului 1898, în urma unor ploi abundente și de durată, pârâul Suhurlui iese din matcă și produce o mare inundație pe toată întinderea văii. Ca urmare casele se mută spre deal, în partea de est a pârâului.


Treptat se pun bazele unei localități bine definite. Apar case de locuit cu anexele necesare unei gospodării rurale, oamenii de atunci respectând o lege nescrisă, dar firească, de încadrare în perimetrul construibil al localității.


Legenda spune că regele Ferdinand, impresionat de "disciplina" amplasării construcțiilor a dispus ca așezarea să-I poarte numele. Localitatea adoptă imediat numele de Ferdinand și îl păstrează până în 1929 când se redenumeste Suhurlui, la cererea guvernanților țărăniști. În anu 1935, în perioada guvernării liberale, satul reia denumirea de Ferdinan, denumire rămasă pentru localitate până în anul 1944, când în Registrul Domeniului Public este denumit din nou Suhurlui, denumire păstrată până în prezent.
Până în anul 2008 satul Suhurlui a intrat în componența comunei Rediu. Aceasta cuprindea trei sate : Rediu, Suhurlui și Plevna și își avea reședința în satul Rediu.
Prin Legea nr. 110 / 9 mai 2008 Comuna Rediu s-a reorganizat după cum urmează :

 

  • Satul Suhurlui a primit statut de comună ; Comuna Suhurlui are în componență satul Suhurlui, iar reședința comunei a fost stabilită în acest sat
  • În componența Comunei Rediu au rămas satele Rediu și Plevna, iar reședința comunei se află în satul Rediu
Înapoi