Economia

Agricultura constituie activitatea de bază în economia comunei.
Conform datelor furnizate de Primăria Suhurlui și de OCPI Galați, fondul funciar agricol are o suprafață de 1629,57 ha care reprezintă 42,37 % din suprafața totală a teritoriului administrativ de 1923,10 ha și îi asigură comunei un potențial agricol important.

 

Structura pe folosințe a fondului funciar agricol pune în evidență favorabilitatea dezvoltării a numeroase ramuri și subramuri ale producției vegetale și animale :

  • teren arabil : 1392,26 ha
  • pășuni : 58,89 ha
  • vii : 178,42 ha
Înapoi